Wstrzymanie rekrutacji na listę podstawową do projektu „POSTAW NA SIEBIE”.

W związku z wyczerpaniem podstawowej liczby miejsc dostępnych projekcie, tj. 100 informujemy, że od dnia 08.02.2021r. formularze rekrutacyjne do projektu „POSTAW NA SIEBIE” przyjmowane będą wyłącznie na listę rezerwową – bez gwarancji udzielenia wsparcia założonego w projekcie.